Ett luftgevär kan vara ett riktigt bra komplement för jakt men då enbart för småvilt. Det är inget du…