Ett attefallshus kan vara en mångsidig och kostnadseffektiv lösning för att skapa extra utrymme på din tomt. Denna artikel kommer att utforska olika aspekter av kostnaderna för ett attefallshus och de olika alternativen som finns tillgängliga.

Läs vår artikel om bästa attefallshus här

Varierande modeller och användningsområden

Attefallshus finns i en rad olika modeller och prisnivåer, vilket gör kostnaden varierande. Vad du planerar att använda huset till påverkar också priset, inklusive om det ska användas som en vinterbonad bostad med el, vatten och avlopp, eller om det bara kommer att användas som förråd eller för enklare ändamål.

Attefallshus Adrian 22,6kvm Polhus Obehandlad

Byggföretag eller egeninsats

En annan faktor som spelar in i kostnadsekvationen är om du planerar att anlita ett byggföretag för installationen eller om du tänker göra arbetet själv. Kostnaderna kan variera avsevärt beroende på denna faktor.

Billigaste alternativet: förråd och minimal isolering

Det mest ekonomiska alternativet är om du planerar att använda attefallshuset som ett enkelt förråd och inte behöver någon isolering. Du kanske till och med kan låta huset stå på plintar. Detta är det billigaste alternativet, men det ger också begränsad användbarhet.

Högsta prisbilden: året runt-bostad med alla bekvämligheter

Om du planerar att använda attefallshuset som en permanent bostad året runt, då behöver du dra in el, vatten, och avlopp, samt isolera det ordentligt. Detta leder till den högsta prisbilden, och du bör inte heller glömma de övriga kringkostnaderna.

Attefallshus Njuta Funkis 25kvm Vibostugan Obehandlad

Kommunal anmälan och inspektioner

Det är viktigt att kontakta din kommun även om du bygger ett attefallshus som inte kräver bygglov. Kom ihåg att kommunens inspektioner kan medföra kostnader, även om bygglov inte behövs för attefallshuset.

attefallshus

Förberedelser innan installation

Innan du installerar attefallshuset kan det krävas markröjning och förberedelse av grund. Du måste också ha plintar, plattor eller grus för att placera huset på. Alla dessa faktorer är kostnader som tillkommer utöver själva husköpet.

Priset för ett attefallshus

Kostnaden för ett attefallshus varierar beroende på olika faktorer. Ett nyckelfärdigt paket för ett attefallshus på 25 kvadratmeter kostar vanligtvis mellan 30 000 och 50 000 kronor. Detta inkluderar endast själva modulen och inget annat.

Om du vill inreda huset som ett året runt-boende kan en rimlig genomsnittskostnad vara minst 700 000 kronor. Det går dock att minska eller öka priset beroende på materialval och andra faktorer.

Byggprocessen för ett attefallshus

Det första steget är att göra en bygganmälan till din kommun. Handlingarna som krävs liknar i många fall ett bygglov och kan variera från kommun till kommun. Handläggningstiden brukar vara runt två månader. När du får klartecken från kommunen kan du beställa materialet.

Fördelar med nyckelfärdiga hus

Nyckelfärdiga attefallshus levereras oftast komplett med kök och toalett. I paketet ingår vanligtvis virke, tak, fönster, dörrar och mer. Bygggrunden måste du eller en anlitad firma förbereda. Hela processen tar i genomsnitt mellan tre och fem månader om du anlitar en byggfirma för jobbet.

Grundval och andra kostnader

Valet av husgrund påverkar också kostnaden avsevärt. Om du behöver dra in vatten och avlopp kan det kosta cirka 50 000 kronor om du drar det från huvudbyggnaden. Dessutom måste du säkerställa att avloppstekniken följer kommunens krav.

För att dra el måste du anlita en auktoriserad elektriker. Detta kan kosta omkring 10 000 kronor, men priset kan variera. Kostnaden för husgrunden beror på dina val och förberedelseåtgärder.

Uthyrning som en möjlighet

Om du har ett attefallshus som är helt utrustat för året runt-boende kan du överväga att hyra ut det för att täcka dina utgifter. Det finns möjligheter att hyra ut löpande eller per dygn via plattformar som Airbnb.

Generella regler för attefallshus

Ett attefallshus kan vara högst 25 kvadratmeter utan bygglov, men dessa kvadratmeter kan fördelas på flera byggnader. Höjden får vara upp till 4 meter upp till taknocken, och det är möjligt att bygga loft i attefallshuset.

Det är viktigt att komma ihåg att ett attefallshus måste vara fristående och får inte byggas ihop med ett annat hus. Det finns inga specifika avståndskrav, men man måste kunna komma runt huset för underhåll och målning.

För att dra in vatten måste rören grävas ner tillräckligt djupt för att kunna användas året runt. Priset för att dra vatten varierar beroende på avståndet till anslutningarna på tomten, grävdjupet och isoleringen ovanför rören.

Sammanfattning

Priset för ett attefallshus varierar beroende på dina val och behov. Att bygga allt själv kan kosta så lite som 25 000-30 000 kronor, medan färdiga attefallshus i byggsatser kostar cirka 150 000 kronor. Totalpriset för ett färdigt attefallshus, inklusive kök, badrum, vatten, och avlopp, kan variera från 350 000 till 800 000 kronor eller mer. Det är viktigt att planera noggrant och ta hänsyn till alla faktorer innan du investerar i ett attefallshus.