Vi på alltomträdgårdar vet hur viktigt och roligt det är att ta hand om sin  trädgård. Det är ju…