Att ha en hushållskompost kan vara både givande och praktiskt. Det minskar sopmängden och ger dig samtidigt värdefull jordförbättring. Hushållskompostering är en vinnande lösning för miljön, din plånbok och din trädgård. Om du är nybörjare när det kommer till hushållskompostering, har vi satt ihop en guide som hjälper dig komma igång och sköta din kompost på rätt sätt.

Vad är en hushållskompost?

En hushållskompost kan se olika ut, men dess grundläggande funktion är att ta emot biologiskt nedbrytbart hushållsavfall, bryta ner det och omvandla det till användbar jord med hjälp av bland annat maskar. Den resulterande jorden kan användas för plantering eller som jordförbättringsmedel.

hushållskompost 

Fördelar med hushållskompostering

Det finns många fördelar med att använda en hushållskompost:

 1. Avfallsmängden minskar: Du kan minska hushållets avfall med 30-50 procent, vilket kan leda till mindre frekvent sophämtning, särskilt om du bor i hus.
 2. Minskat transportbehov: Genom att minska det insamlade avfallsmängden minskar du transportbehovet för sophämtning.
 3. Gratis jordförbättring: Den komposterade jorden kan användas för att förbättra din trädgårdsmark eller som jordförbättringsmedel.
 4. Lägre renhållningstaxa: Att kompostera matavfall kan minska dina sopkostnader.
 5. Lärorik upplevelse: Hushållskompostering ger dig en möjlighet att lära dig om kretslopp och biologisk nedbrytning, vilket kan vara utbildande, särskilt om du har barn.

Komma igång med hushållskompostering

När du ska komma igång med hushållskompostering är det inte så mycket utseendet på komposten som spelar roll, utan snarare hur du sköter den. Här är några grundläggande riktlinjer:

 1. Skadedjurssäker behållare: Din kompostbehållare måste vara skadedjurssäker för att förhindra åtkomst av möss och fåglar. Behållaren bör vara täckt, och inga öppningar får vara större än 5 millimeter. Den måste också ha en botten och ett lock eller vara nedgrävd ca 20 centimeter i marken.
 2. Tillräcklig storlek: Din kompostbehållare bör vara tillräckligt stor för att fungera året runt, även under vintern. Den måste rymma både köksavfall och strömaterial, även när komposten fryser.
 3. Ingen olägenhet för omgivningen: Komposten måste skötas på ett sätt som inte stör grannarna eller orsakar några olägenheter.
 4. Anmälan till kommunen: Kompostering av matavfall måste vanligtvis anmälas till din kommuns miljö- och byggnadsnämnd i enlighet med miljöbalken.
hushållskompost 

Placering av komposten

För att bestämma var du ska placera din kompost, bör du välja en plats som är lättillgänglig, särskilt när du behöver lämna matavfall i den, även under vintern. Du kan välja att ha den utom synhåll, men tänk då på att det kan kräva extra arbete att föra matavfallet till komposten om den är avlägsen. Att ha en bra skottkärra och en stark rygg kan vara till hjälp om komposten är långt borta.

Skötsel av komposten

En av de stora fördelarna med hushållskompostering är att komposten i stort sett sköter sig själv. Här är några tips för att hantera din kompost effektivt:

 1. Täck över eller blanda: När du lägger nytt matavfall i komposten bör du antingen täcka det med strömaterial eller blanda det i komposten. Detta minskar dålig lukt, förhindrar flugor och hjälper nedbrytningen.
 2. Blanda i torrt trädgårdsavfall: För att öka effektiviteten i din hushållskompost, blanda även i torrt trädgårdsavfall. Det kan vara sågspån, flis, halm eller liknande.
 3. Finfördela avfallet: Större föremål tar längre tid att brytas ned, så försök finfördela allt avfall innan du lägger det i komposten. Rör också om i komposten då och då för att blanda gammalt och nytt material.
 4. Kontrollera fuktigheten: För att komposten ska fungera korrekt, se till att den har rätt fuktighet. Om det blir för blött och börjar lukta illa, tillsätt torrt strömaterial som kutterspån eller malda kvistar. Om det blir för torrt, vattna komposten.
 5. Kontrollera temperaturen: Kompostprocessen genererar värme, men om det blir för mycket fuktighet kan processen avstanna. Försök använda komposten regelbundet, även under vintern, för att hålla temperaturen på rätt nivå.
 6. Använd strömaterial: Om komposten verkar för blöt eller luktar illa, täck över varje lager med matavfall med strömaterial. Se till att blanda om komposten efter varje påfyllning.
Stor guide: Så sköter du en hushållskompost 

Vad du kan lägga i hushållskomposten

I en hushållskompost kan du lägga de flesta typer av matavfall och hushållsavfall, men kraven kan variera beroende på din kommuns regler. Här är några vanliga material som vanligtvis kan komposteras:

 • Kaffefilter med kaffesump
 • Tepåsar och teblad
 • Hushållspapper
 • Äggkartonger
 • Vissna blommor och blomrester
 • Aska från vedpanna, braskamin och öppen spis (i små mängder)
 • Finfördelad bark
 • Grenar och kvistar i små mängder
 • Frukt, med skal finfördelat

Material som inte bör läggas i hushållskomposten:

 • Kalk
 • Handelsgödsel
 • Sand, sten, lera och gyttja
 • Fett
 • Salt
 • Tobaksaska och cigarettfimpar
 • Dammsugarpåsar
 • Oorganiskt material

Sammanfattning

Hushållskompostering kan verka komplicerat för nybörjare, men det är egentligen en ganska enkel process. Komposten sköter sig själv i stor utsträckning, och du behöver bara se till att den har rätt fuktighet och ibland röra om innehållet. Fördelarna med hushållskompostering är många, inklusive minskad sopmängd och gratis jordförbättring. Investeringen är främst den tid du lägger ner, särskilt i början. Att kompostera kan vara både roligt och givande, och vi hoppas att denna guide gör det lättare för dig att komma igång med hushållskompostering och dra nytta av dess fördelar.


Frågor och svar

Vad är hushållskompostering?

Hushållskompostering är en process där biologiskt nedbrytbart avfall från hushållet, såsom matrester och trädgårdsavfall, bryts ned naturligt med hjälp av mikroorganismer och maskar för att producera näringsrik jord, känd som kompost.

Vilka är fördelarna med att kompostera hemma?

Fördelarna med hushållskompostering inkluderar minskad avfallsmängd, kostnadsbesparingar genom att minska sophämtning, möjligheten att producera gratis jordförbättringsmedel, och minskad miljöpåverkan genom att minska behovet av avfallsdeponier.

Vad kan jag lägga i min hushållskompost?

Du kan lägga de flesta matrester, inklusive frukt- och grönsaksrester, kaffesump, teblad, och äggskal. Du kan också inkludera trädgårdsavfall som vissnade blommor, gräsklipp, och små kvistar. Se till att följa din kommuns riktlinjer, och undvik att lägga i material som kött, mejeriprodukter och fet mat.

Hur sköter jag min hushållskompost?

För att sköta din hushållskompost behöver du se till att den har rätt balans av fukt och luft. Täck över matavfallet med strömaterial som halm eller löv, och blanda om komposten regelbundet. Kontrollera att komposten inte blir för blöt eller torr och undvik att lägga i material som kan locka skadedjur.

Kan jag använda komposten i min trädgård?

Ja, komposten som genereras från hushållskompostering är en utmärkt jordförbättring och kan användas i trädgården för att förbättra markens struktur och näringsinnehåll. Det hjälper växter att växa bättre och minskar behovet av kemiska gödningsmedel.