Idag finns det oändligt många olika företag med olika inriktningar och målgrupper. Med en ständig strävan att vara unik och konkurrenskraftig, tvingas företag hela tiden prestera bättre. Något som de allra flesta företag har gemensamt är deras engagemang om och kravet på kundnöjdhet. Kunderna är väsentliga för företagets existens och lönsamheten kan frodas i takt med antalet konsumerade kunder. En viktig aspekt för att attrahera kunder är företagets rykte och produkternas eller tjänsternas kvalité, som i sin tur påverkar kundnöjdheten. Ett företag som är väl införstådd med detta och därtill väldigt mån om kundernas behov är Allt om trädgårdar som tillhandahåller varor och rådgivning för samtliga trädgårdsartiklar och allt som kan tänkas behövas under sommaren för gemene man. Här värderas olika produkter och erbjudanden om den bästa varan av olika artiklar, till exempel den bästa kolgrillen, den bästa studsmattan eller den bästa poolen. De erbjuder även väldigt goda tips och råd om skötsel och helheten av produkter, vilka tillbehör som är nödvändiga och hur de kan kombineras. Utöver detta så behandlar de produkter inom kategorierna Grill och Utekök, Odling och Skötsel, Redskap, Stuga och Växthus samt Utemiljö. Med ett gediget och brett sortiment erbjuder Allt om trädgårdar sina kunder det allra bästa, samt sätter sina kunder i främsta rummet.

Detta synsätt och vision om kundnöjdhet kan likställas med företaget Workforce vision. Effektivitet och kundnöjdhet är kännetecknande för deras verksamhet. Som en slags mellanhand underlättar de för andra företag genom att erbjuda hjälp om rekryteringen så att företag kan använda den tid och energi på verksamhetens resterande lönsamhet. Workforce erbjuder förstklassig rekryteringsprocess med den rätta kunskapen och brett nätverk etablerat i hela Europa. Workforce har specialiserat sig inom följande branscher, bygg, restaurang, städ, transport och lager. De uthyr även egen personal och outsourcing av anställda, med fullt arbetsgivaransvar. Workforce erbjuder således fler och bättre kandidater, mindre risk för felrekrytering och de besitter även specialistkunskap om rekrytering. Därtill besitter de djup kunskap om denna marknad eftersom de är specialiserade inom den. Workforce värdesätter prioritering av bästa erbjudande av rekryteringsprocess för att underlätta för sina kunder, företagen som rekryterar. Detta är en gemensam nämnare för företagen, trots olika sortiment och karaktär så har de gemensamma grundläggande värderingar som är avgörande för ett företags existens, kundnöjdhet, vilket bägge företag uppnår.