För många människor kan ekonomiska termer verka komplicerade och överväldigande, särskilt när det gäller Aktiebolag, pantbrev, lagfart, Aktiebolagslagen, Aktiekurs och andra ämnen inom ekonomi. Här är en ekonomisk ordlista som innehåller några av de viktigaste begreppen inom dessa ämnen kopplat till när du vill göra om i din trädgård.

Aktiebolag

 • Aktiebolag: En typ av företagsform där ägarna har begränsat ansvar för företagets skulder.
 • Bolagsverket: En myndighet som ansvarar för att registrera och övervaka aktiebolag.
 • Bolagsordning: Ett dokument som innehåller information om ett aktiebolags verksamhet och organisation.
 • Bolagsstämma: En årlig mötesplats där aktieägare kan rösta om viktiga frågor som rör företaget.
 • Styrelse: En grupp personer som ansvarar för att ta beslut om företagets verksamhet och strategi.

Pantbrev

 • Pantbrev: Ett dokument som används som säkerhet för ett lån, vanligtvis för en fastighet.
 • Första och andra pantbrev: Den första pantbrevet har högsta prioritet när det gäller att få betalt vid en eventuell försäljning av fastigheten, medan andra pantbrev har lägre prioritet.
 • Pantbrevslån: Ett lån som är säkrat med ett pantbrev.
 • Uppskovsbelopp: En summa pengar som kan användas för att skjuta upp betalningen av ett pantbrev.

Lagfart

 • Lagfart: Ett dokument som visar vem som äger en fastighet.
 • Överlåtelseavtal: Ett avtal mellan köpare och säljare som reglerar överföringen av ägande.
 • Samäganderätt: När två eller flera personer äger en fastighet tillsammans.
 • Fastighetsreglering: En process där fastighetsgränserna fastställs och dokumenteras.

Aktiebolagslagen

 • Aktiebolagslagen: En lag som reglerar hur aktiebolag ska drivas och organiseras.
 • Stiftelseurkund: Ett dokument som innehåller information om ett aktiebolags namn, ägare, verksamhet och organisation.
 • Grundkapital: Det belopp som ägarna måste sätta in i ett aktiebolag när det bildas.
 • Årsredovisning: En rapport som innehåller information om företagets ekonomiska ställning och resultat under det senaste året.

Aktiekurs

 • Aktiekurs: Priset på en aktie på börsen.
 • Börsen: En marknadsplats där aktier och andra värdepapper kan köpas och säljas.
 • Handelsdag: En dag när börsen är öppen för handel.