Under den rådande pandemin har det satt fart på byggandet i Sverige. Många svenskar väljer nu att bygga allt från garage,fritidshus, tillbyggnader till bostadshus. Det flesta vill bygga så att projektet är färdigställt under sommaren.

Planera ditt byggande av fritidshus

Det är några månader kvar innan sommaren börjar och det är bra att ansöka om bygglov i god tid. Att få ett bygglov kan ta upp till 4 månader. Vill du ha ditt projekt klart innan sommaren så måste du ansöka om bygglov så snart som möjligt för att hinna färdigställa det innan sommaren. Många kommuner i Sverige har fullt på bordet på grund av att det är så många som ansöker om bygglov just nu. Det är inte bara just nu som det har varit mycket att göra för kommunen. Sedan pandemin startade har byggföretag haft fullt upp att göra. Vissa butiker har haft slut på byggmaterial på grund av att det är så många som bygger nu. 

Populärt att bygga hus

Pandemin har bidragit till att man inte har kunnat rest lika enkelt som det varit tidigare. Många har varit hemma och arbetat. Husägare har fått mer tid över till annat och många har valt att bygga under pandemin istället för att resa och koppla av. 

Kommunen kräver bygglovsritningar

För att man ska få bygga krävs det att man får ett godkänt bygglov från kommunen. Kommunen kräver att du lämnar in ”bygglovsritningar” som redovisar det som du tänk att bygga. Bygglovsritningar benämns även som arkitektritningar.

Många svenskar väljer att ta hjälp av en arkitekt när de behöver ansöka om bygglov. Att ansöka om bygglov kan kännas krångligt och ta långt tid om man inte vet hur man går tillväga. 

Kom ihåg att det första steget är att kontakta kommunen och fråga dem om vilka handlingar som de kräver för att ni ska få ett bygglov. När kommunen har berättat för er vad ni behöver lämna in till byggnadsnämnden, så tar ni fram handlingarna själv eller med hjälp av en Arkitekt och ansöker om bygglov. 

Väntetiden till bygglov är lång

Tänk på att väntetiden på bygglov är lång och därför är det viktigt att du gör rätt så att du inte får kompletteringen och sedan får vänta ännu längre. Se till så att du lämnar in rätt handlingar som är utförda korrekt.

Ta kontakt med bygglovskonsulter.com för mer information om hjälp med bygglov och mycket annat.