Många husägare uppskattar att ha extra förvaringsmöjlighet på tomten och gästhus för gäster. I denna bloggpost tänkte berätta dina möjligheter om du har en- eller tvåbostadshus om du vill bygga bygglovsfritt med friggebod på högst 15 m2 och  även uppföra attefallshus utan bygglov. Dock innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Attefallshus 25-30 kvm

År 2014 blev det möjligt för husägare med tomt att bygga ett attefallshus på tomten för att ha som ett gästhus eller som ett boende, då var det 25 kvm med numera är det 30 kvm bygglovsfritt du ha. 30 kvadratmeter hus kanske inte låter så mycket, men tack vare smart planerat och 4 meter i nockhöjd upplevs det betydligt större och det är många som väljer att bo eller hyra ut sina attefallhus och många tycker om att bo i “Tiny houses”, vilket inte är lika stort i Sverige som i Usa där många bor i små hus för att ha lägre utgifter och känna sig mer fria. Det fina med attefallhus är att det ofta går att baka in i nuvarande bolån. Innan du sätter igång behöver du ha koll på attefallshus regler. Små hus på 30 kvm går snabbt att bygga i fabrik på endast några veckor, vilket är bra om du har kort framförhållning.

Friggebod/bastu

Du kan även bygga en friggebod, uterum bygglovsfritt upp till 15 kvm meter. Däremot idag så bygger inte så många sina egna tillbyggnader utan det har blivit vanligt att köpa nyckelfärdigt, bygg i fabrik som moduler som är vinterisolerade.

Bastu

Bastun är större än 15 kvadratmeter så krävs bygglov. En friliggande bastubyggnad räknas som mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod.

Altan

Du får ju även bygga bygglovsbefriad altan, vilket är praktiskt att ha både utanför attefallshus, hus och friggebod

Vill du alla möjliga byggnader på din tomt behöver du söka bygglov, hur mycket du får bygga beror på detaljplanen säger. Men även om det är bygglovsfritt kan det hända att du inte får bygga, det kan vara exempelvis prickad mark. Väljer du köpa hus hos Modulhus får du hjälp anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked hos kommunen.